Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 'Keepersschool Zwolle'

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.
Daar waar gerefereerd wordt aan Keepersschool Zwolle wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld.

Betalingsvoorwaarde
Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 7 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen per overschrijving. Deelname aan één van onze activiteiten is alleen mogelijk als de betaling ontvangen is. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Keepersschool Zwolle besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt het terug betalen van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren tot 31 dagen vóór de (eerste) activiteit is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt 50% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten. Annuleren binnen 14 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij géén teruggaaf van het inschrijfgeld zullen verlenen.
In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken.

Annuleren kan door middel van een e-mail te sturen naar: Info@keepersschoolzwolle.nl.
 Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, neem dan contact met ons op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als klant.
        

Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan activiteiten van Keepersschool Zwolle is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Keepersschool Zwolle en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor

materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. Keepersschool Zwolle en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel.

 

Gedragsregels

Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer. Deelnemers kunnen de inschrijfgeld niet terug ontvangen indien als hij of zij geschorst worden tijdens de cursus.

 

Afgelastingen

Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. Keepersschool Zwolle is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij of zij geen recht op terugbetaling van haar cursusgeld.

 

Overige

U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren.

Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers.

Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail.
Alle audio en/of visuele opnames door Keepersschool Zwolle ten tijden van diens activiteiten

gemaakt zijn automatisch eigendom van Keepersschool Zwolle.

Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Keepersschool Zwolle het recht beelden te gebruiken voor commerciële en

promotionele doeleinden van Keepersschool Zwolle.